` Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo

Kerkepaden-Tichelroutes


Markelo en het omringende gebied zijn bij uitstek aantrekkelijk voor wandelaars. Op een relatief klein oppervlak vinden we een grote variëteit in het landschap. Naast landschappelijke kwaliteiten heeft Markelo ook in cultuurhistorisch opzicht veel te bieden. Een groep buurtbewoners van de Goorseweg te Markelo kwam op het idee om deze cultuurhistorie door middel van een thematische wandelroute in beeld te brengen. Zo ontstond “Kerkepaden-Tichelroutes”.

Rondom de wandelroute zijn een aantal vergane elementen van historische betekenis weer teruggeplaatst in het landschap om de geschiedenis ervan zo levendig mogelijk onder de aandacht te brengen. De combinatie van natuurschoon en cultuurhistorie resulteren in een belangrijke meerwaarde in de beleving van het landschap.

Met de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes wordt verwezen naar de oude historie van de leemverwerkende industrie van Markelo, Markelo als bedevaartsoord en Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Wilt u ons helpen bij het beheer en onderhoud van de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes Markelo en dit eenmalig of jaarlijks financieel ondersteunen, klik dan hier!

Klik hier om donateur te worden

 

Klik hier voor informatie over de Mariakapel op De Hulpe