` Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo

Sponsoring


U kunt de Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo op verschillende manieren financieel ondersteunen:

1.) Eenmalige bijdragen kunt u rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer 1455.47.205 ten name van Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo onder vermelding van "bijdrage beheer wandelroute".

2.) U kunt ook donateur worden door jaarlijks een vast bedrag van tenminste 10,- over te maken. Via de pagina donateur worden kunt u uzelf aanmelden als donateur.