` Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo

Totstandkoming


Het wandelrouteproject Kerkepaden-Tichelroutes is gerealiseerd door de projectgroep Kerkepaden-Tichelroutes, onder de ‘paraplu’ van de Stichting Maarkels Landschap, in samenwerking met diverse vrijwilligers, lokale organisaties en met medewerking van vele grondeigenaren.

Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese Unie, de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente en met de financiële steun van enkele fondsen, vele sponsoren en particulieren.

LEADER+ is één van de communautaire initiatieven van de Europese Commissie. LEADER staat voor Liasion Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, en is een experimenteel programma waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven. Dit gebeurt door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. De fondsen vormen onderdeel van de zogenaamde structuurfondsen die bedoeld zijn om marginale regio's mee te trekken "in de vaart der volkeren". LEADER+ wordt wel "de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid" genoemd. Initiatiefnemers van LEADER+ projecten kunnen private partijen, plaatselije verenigingen, provincies en gemeenten zijn. Meer informatie over de LEADER+ aanpak kunt u vinden op de LEADER+ website