` Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo

Algemene informatie Kerkepaden-Tichelroutes Markelo


Kerkepaden-Tichelroutes brengt de cultuurhistorie van Markelo en haar omringende gebied terug met deze thematische wandelroute. De gehele route is ongeveer 23 kilometer lang.

Een groot gedeelte van Kerkepaden-Tichelroutes loopt over onverharde paden en wegen. Hier en daar ontkwamen we er echter niet aan om een verharde weg in de route op te nemen. Goed schoeisel en praktische wandelkleding worden dan ook aanbevolen.

Langs de route treft u een aantal pleisterplaatsen aan, met name in de kern van Markelo, een aantal van deze tips staan vermeld in het boekje behorende bij deze wandelroute. Wij bevelen u deze pleisterplaatsen van harte aan.

Een groot deel van Kerkepaden-Tichelroutes gaat over het terrein van particuliere eigenaren. U bent te gast en betreedt de paden op eigen risico. Het spreekt vanzelf dat u zich als een waardig gast gedraagt. Sluit hekken waar aanwezig, laat bloemen en planten staan, laat geen afval achter, rook niet in de natuur, verstoor de rust niet, blijf op het aangegeven pad en laat het vee en andere dieren met rust (ook niet voederen!). Honden mogen uitsluitend aangelijnd meelopen.

Startpunt
Het startpunt van Kerkepaden-Tichelroutes is het VVV-kantoor / Museumboerderij Eungs Schöppe te Markelo.

Routebeschrijving
Een topografische kaart in het boekje Kerkepaden-Tichelroutes wijst u de weg door het Markelose landschap. Onderweg wordt de looprichting van de route door middel van de pijlen "KnTs" verduidelijkt.

Wij wensen u veel wandelplezier!