` Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo

Actueel


<- Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Kerkepaden-Tichelroutes zijn open!

01-11-2008
De wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes in Markelo is op vrijdag 31 oktober feestelijk geopend nabij de schuilhut (achter Goorseweg 45). In iets meer dan een jaar tijd is er hard gewerkt om de wandelroute van ongeveer 23 kilometer te realiseren, deels over bestaande wegen en paden en deels over nieuw aangelegde paden. Langs de thematische route zijn een aantal cultuur historische elementen teruggebracht in het zo aantrekkelijk gebied voor wandelaars. Met deze cultuur historische elementen wordt verwezen naar de historie van de leemverwerkende industrie van Markelo, Markelo als bedevaartsoord en Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Leemverwerkende industrie van Markelo
Aan de Goorseweg waren aan het eind van de negentiende eeuw een aantal zogenaamde “Tichelwerken”. Het waren steen- en dakpannenfabrieken die daarvoor de benodigde leem op verschillende plekken op de Herikerberg haalden. Deze tichelwerken waren actief tot voor de Tweede Wereldoorlog. Een aantal bewoners van de Goorseweg vond het jammer dat er niets meer verwees naar deze historie van hun buurt. Dit is de eigenlijke oorsprong van het wandelrouteproject Kerkepaden-Tichelroutes.

In het kader van deze wandelroute zijn op diverse locaties langs de Goorseweg elementen teruggebracht die verwijzen naar de tichelwerken. Dit zijn bijvoorbeeld een nagebouwde veldoven, een nagebouwde schuilhut voor leemarbeiders (nu voor wandelaars) en een leemtreintje. In een vervolgtraject op dit wandelrouteproject staat nog een droogschuur in de planning in samenwerking met de zorgboerderij Rohaan van AveleijnSDT op de plek van het voormalige tichelwerk Rohaan.

Markelo als bedevaartsoord
Het lijkt nu haast ondenkbaar in het protestantse Markelo, maar Markelo was tot de eerste helft van de 17e eeuw een belangrijk bedevaartsoord. De Martinuskerk in Markelo was voor de reformatie gewijd aan H. Martinus. Men liep vanuit de kerk in processie met heiligenbeelden langs het “Bloedhuisken” naar het beeld van Onze Lieve Vrouwe ter Hulpe, dat daar volgens overlevering door Lebuïnus was opgericht. In 1662 besloot de overheid de bedevaarten onmogelijk te maken door kapellen, waaronder de al eerder verwoeste Mariakapel op De Hulpe, dicht te metselen of af te breken. Sindsdien gingen de bedevaartgangers naar het Duitse Kevelaer, dat tot op de dag van vandaag nog een belangrijk bedevaartsoord is. Om de historie van Markelo als bedevaartsoord weer onder de aandacht te brengen is - in het kader van het wandelrouteproject Kerkepaden-Tichelroutes - een kapel geplaatst op De Hulpe.

Markelo in de Tweede Wereldoorlog
De Kattenberg heeft voor Markelo een grote rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Het hoogste punt was van strategisch belang voor de Duitsers, waarvan nu nog de destijds aangelegde loopgraven bewaard zijn gebleven. Ook een bomkrater van een Engelse bommenwerper is nog zichtbaar in het landschap. Op de flanken van De Kattenberg is op 23 juni 1943 een Nieuw-Zeelandse Short-Stirling bommenwerper neergestort. Ter nagedachtenis is 65 jaar na dato in het kader van de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes een soortgelijke vliegtuigmotor op de crashlocatie geplaatst. In een vervolgtraject zal onder meer een onderduikershut worden gereconstrueerd.

Elders op De Kattenberg is een grote zwerfkei teruggebracht ter herinnering aan de Long Tom die daar in het verleden is weggehaald en nu voor het VVV kantoor staat. De Kattenberg heeft met het plaatsen van deze dikke steen haar hart weer terug. De steen die in mei werd geplaatst is nu al een toeristische trekpleister.

Kortom Kerkepaden-Tichelroutes is een wandelroute waarmee u in het aantrekkelijke landschap van Markelo en omgeving de geschiedenis van Markelo weer kunt bekijken.

Het boekje behorende bij de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes is vanaf 31 oktober verkrijgbaar via de VVV in Markelo.

Bron: VVV Markelo